loading

sAĞLIK TURİZMİ

türkiye'de Sağlık Turizmi

Medikal

Sağlık  turizminin  bir  alt  başlığı  olan  medikal  turizm,  insanların tedavi  olmak amacıyla  yabancı ülkelere seyahat  etmesi  anlamına  gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin  artması  ve  özellikle  cepten  ödemesi  yapılan  hizmetlerde  kişilerin  alım gücünün  zorlanması, ihtiyaç  duyulan  hizmetlerin  daha  kısa  sürede  alınmasına  yönelik talepler,  hizmetlerin  daha  kaliteli  bir  merkezde  alınmak  istenmesi  kişilerin  yurt  dışına çıkışındaki en önemli sebeplerdir.

Ulaşım imkânlarının iyileşmesi, iletişim teknolojilerinin gelişmesi, kişilerin yurt dışına çıkışlarının kolaylaşması ile medikal  turizmine  olan  talep  artmaktadır. Giderek   yaşlanan  dünya  nüfusu  sebebiyle  kronik  hastalıkların sağlık harcamalarını arttıracağı düşünüldüğünde medikal turizmin ilerleyen yıllarda öneminin daha da artacağı öngörülmektedir. Türkiye yılda neredeyse 40 milyon ziyaretçi ile Dünya’nın en çok turist çeken 6. Ülkesi.

Yıllar içerisinde Turizm konusunda önemli ataklar gerçekleştiren ve her geçen yıl turizm kapasitesini ve kalitesini geliştiren Türkiye otelcilik anlamında Uluslar arası bir üne sahip. Konuksever, sıcak, kaliteli hizmet ve dünya standartlarında tesisler ile her yıl milyonlarca turistin tercihi olan Türkiye, otelcilik ve sağlık anlamında sahip olduğu yerli ve uluslar arası yatırımlar ile turizmden sonra sağlık turizminin de yeni gözdesi konumunda.

Dünya çapında bir kıyaslama yapıldığında Türkiye 51 JCI akredite sertifikalı hastanesi ile ilk sırada yer almaktadır. 1200’ün üzerinde devlet ve özel hastane ile hastalara geniş bir ağ sunulmaktadır.Özel sağlık hizmeti sağlayan kuruluşların 300’ü uluslar arası sağlık merkezleri ile yakın ilişki içindedir.

Bu güçlü bağlantıların arasında; Harvard Medical International, Johns Hopkins, Mayo Clinic, Memorial Sloan-Kettering, and New York Presbyterian gibi merkezler bulunmaktadır. Organ nakli, genetic testler, Nöroşirurji, Göz ( Dünya’nın en büyük göz kliniği ağı İstanbul’da bulunmaktadır) , Kardiyoloji, Ortopedi, Plastik Cerrahi ve Diş alanlarında elde edilen önemli başarılar Türkiye’yi sağlık turizminde ön plana çıkarmaktadır.

Termal

Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünyada ilk yedi ülke arasında yer almakta olup, Avrupa’da kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü sıradadır.

Ülkemizdeki öz ve yenilenebilir olan jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli kullanmasına yönelik olarak geleneksel kaplıca kullanımından farklı bir anlayış ve yaklaşım geliştirmeye çalışılmaktadır.

Termal Turizminin geliştirilmesi yönünde kür parkı, kür merkezi ve konaklama entegrasyonu sağlayan tesisleri bünyesinde bulunduran uluslararası standartlara sahip nitelikli tesislerin sayısı ile birlikte, turizm geliri ve turist sayısının arttırılması hedeflenmektedir.  

 

3üncü Yaş

Özellikle 19. ve 20. yüzyılda büyük bir ivme kazanan teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak sağlık ve sosyal yaşam alanında meydana gelen iyileştirmeler sonucunda tüm dünyada ortalama yaşam sürelerinin arttığı gözlemlenmektedir.

Bu artışa paralel olarak ülkelerin nüfus yapılarında da “demografik kayma” ya da “demografik deprem” denebilecek değişimler ortaya çıkmış bulunmaktadır. İleri yaş turizmi kapsamında ülkemize gelen misafirlerimiz gezi turları ve meşguliyet terapilerinin yanı sıra bakım evlerinde rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

Engelliler için de özel bakım, klinik otellerde ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir. Konunun önemine binaen Birleşmiş Milletler tarafından ilki 1982 yılında Viyana’da, ikincisi 2002 yılında Madrid’de düzenlenen Dünya Yaşlanma Asambleleri düzenlenerek BM’ye üye tüm ülkelerin bu kır saçlı akınına karşı gerekli önlemleri hayata geçirmeleri tavsiye edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler ve Dünya Yaşlanma Örgütü verilerine göre şu an 600 milyon civarında olduğu belirtilen 65 yaş ve üstü bireylerin sayısının 2050 yılında 2 milyarı bulacağı öngörülmektedir. Bu artış yalnız Avrupa Ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş (şimdilerde sarsıntıda bulunan) ülkelerle sınırlı kalmamakta başta Türkiye olmak üzere geçiş döneminde ya da geçiş dönemini tamamlamak üzere olan ülkelerde de ciddi oranlara ulaşmış bulunmaktadır.

Ülkemizin çeşitli noktalarında Geriatrik Bakım Merkezleri ve Engellilerimizin rahatlıkla konaklayıp tedavi hizmetlerini alabildikleri pek çok sayıda tesis vardır. Bu tesisler hakkında bilgi almak için bize danışabilirsiniz.