loading

ZDRAVSTVENI TURIZAM

Zdravstveni Turizam u Turskoj

Medicinski

Medicinski turizam, koji je deo zdravstvenog turizma, znači da ljudi putuju u inostranstvo na lečenje. Povećanje troškova zdravstvenih usluga, otežana kupovna moć ljudi, posebno u plaćanju iz džepa, zahtevi za dobijanjem potrebnih usluga u kraćem roku, želja da se usluge dobiju u kvalitetnijem centru su najvažniji razlozi zbog kojih ljudi odlaze u inostranstvo.

Potražnja za medicinskim turizmom raste sa razvojem mogućnosti transporta, razvojem komunikacionih tehnologija i lakšim odlaskom ljudi iz inostranstva. S obzirom na to da će hronične bolesti zbog starenja svetske populacije povećati izdatke za zdravstvo, predviđa se da će se značaj medicinskog turizma povećati u narednim godinama. Turska je 6. zemlja koja privlači najviše turista na svetu sa skoro 40 miliona posetilaca godišnje.

Turska, koja je tokom godina napravila značajne pomake u turizmu i svake godine poboljšavala svoje kapacitete i kvalitet u turizmu, ima međunarodnu reputaciju u pogledu hotelskog menadžmenta. Turska, koja je izbor miliona turista svake godine sa svojom gostoljubivom, toplom, kvalitetnom uslugom i objektima svetske klase, novi je favorit zdravstvenog turizma posle turizma sa svojim domaćim i međunarodnim ulaganjima u hotelijerstvu i zdravstvu.

Kada se napravi poređenje širom sveta, Turska je na prvom mestu sa 51 sertifikovanom bolnicom JCI. Pacijentima se nudi široka mreža sa preko 1200 javnih i privatnih bolnica. 300 organizacija koje pružaju privatne zdravstvene usluge su u bliskoj vezi sa međunarodnim zdravstvenim centrima

Među ovim jakim vezama; Postoje centri kao što su Harvard Medical International, Johns Hopkins, Maio Clinic, Memorial Sloan-Kettering i Nev Iork Presbiterian. Važna dostignuća u transplantaciji organa, genetskim testovima, neurohirurgiji, očnim (najveća svetska mreža očnih klinika nalazi se u Istanbulu), kardiologiji, ortopediji, plastičnoj hirurgiji i stomatologiji stavljaju Tursku u prvi plan u zdravstvenom turizmu.

Termalni

Turska je među prvih sedam zemalja u svetu po geotermalnim resursima, prva je u Evropi po resursnom potencijalu i treća po primeni termalnih izvora.

Pokušava se da se razvije drugačije shvatanje i pristup od korišćenja tradicionalnih banja u cilju efikasnijeg i efikasnijeg korišćenja osnovnih i obnovljivih geotermalnih resursa u našoj zemlji.

U cilju razvoja termalnog turizma ima za cilj povećanje turističkog prihoda i broja turista, zajedno sa brojem kvalifikovanih objekata po međunarodnim standardima, koji obuhvataju objekte koji integrišu lekoviti park, lečilište i smeštaj.

 

3. Starosni

Uočeno je da je prosečan životni vek širom sveta povećan kao rezultat poboljšanja u oblasti zdravlja i društvenog života usled tehnološkog i ekonomskog razvoja koji je dobio veliki zamah u 19. i 20. veku.

Paralelno sa ovim povećanjem, u strukturama stanovništva zemalja pojavile su se promene koje se mogu nazvati „demografskim pomeranjem” ili „demografskim zemljotresom”. Našim gostima koji dolaze u našu zemlju u okviru turizma starije životne dobi koriste se obilasci i radna terapija, kao i usluge rehabilitacije u staračkim domovima.

Posebna briga o invalidima pruža se i u kliničkim hotelima i rehabilitacionim centrima. Na osnovu značaja teme, Ujedinjene nacije su organizovale Svetske skupštine o starenju, od kojih je prva održana u Beču 1982. godine, a druga u Madridu 2002. godine, i preporučeno je da sve zemlje članice UN preduzmu neophodne mere predostrožnosti protiv ovaj napad sede kose.

Prema podacima Ujedinjenih nacija i Svetske organizacije za starenje, predviđa se da će broj osoba starijih od 65 godina, koji trenutno iznosi oko 600 miliona, do 2050. godine dostići 2 milijarde. Ovo povećanje nije ograničeno samo na razvijene zemlje kao npr. Evropskim zemljama i Sjedinjenim Američkim Državama (koje su trenutno u previranju), ali je takođe dostiglo značajne stope u zemljama koje su u tranziciji ili su pred završetkom tranzicionog perioda, posebno u Turskoj.

U raznim mestima naše zemlje postoje gerijatrijski centri i mnogi objekti u kojima osobe sa invaliditetom mogu lako da borave i dobiju usluge lečenja. Možete nas kontaktirati za informacije o ovim objektima.